Rzeźba 2

Efekty uboczne II
72x70x35 cm, technika własna, 2022 Wystawa: Laboratorium rzeźby, Totuart, Centrum Praskie Koneser, 2022 Praca powstała z elementów odrzuconych z innej instalacji, składającej się z setek odlewów balonów. Balon, jako forma kulista, wypełniona powietrzem stanowi nieprzewidywalną matrycę odlewniczą. Pęka, zmienia objętość, farbuje lub elektryzuje się, uniemożliwiając uzyskanie pełnej formy. Rezultatem tych niedoskonałości stał się obiekt badający
Ingeniī
220x100x80 cm, plastik termo formowany, żywica, dolomit, 2022 (sprzedana) Rzeźba jest alegorią piękna i pomysłowości, ukrytą pod kształtem rośliny o nazwie mirt. W mitologii, mirt był jednym z atrybutów bogini Afrodyty. Słowo ingenium po łacinie oznacza talent, zdolność, charakter, bądź naturę rzeczy. Odmiana ingeniī została użyta celowo, aby zwrócić uwagę na funkcję przypadku, określającego do
Życie ponad stan
62x31x59 cm, gips, żywica, marmur, 2022 W pracach Zuzanny Grochowskiej materia jest nośnikiem ukrytych treści. W rzeźbie „Życie ponad stan” jest nie inaczej. Obiekt wykonany jest z trzech materiałów: gipsu, żywicy i marmuru. Każdy z nich nosi ładunek skojarzeń wywodzących się z tradycji oraz historii sztuki. Zuzanna stworzyła z nich całość, która jest oparta na
Astralon
40x30x15, 30x35x20, 28x30x32 cm, plastik termoformowany, gips, litografia, 2017
Cryptoface
50x30x35 cm, gips, żywica, 2018 (sprzedana)
Cykl (Prze)gięcia
Grawitacja 94x86x55cm, 2018 Gorset 171x77x30cm, 2018 Surdut 140x90x50 cm, 2018 Wystawa w Fundacji Rodziny Staraków Cykl obejmuje trzy prace: Grawitacja, Gorset i Surdut. Obiekty zostały wykonane z plastiku poddanego procesowi termoformowania ręcznego. Świadomie ocieram się o granicę kiczu, korzystając ze współcześnie rozpowszechnionego materiału, jakim jest plastik, ponieważ mimo swego pospolitego charakteru, łatwo imituje coś szlachetnego.
Cykl Fake Marble
110x45x35cm, technika własna, 2019 (sprzedana) Obiekt Fake Marble podejmuje problem materii i pozycji — został zainspirowany twórczością dawnych mistrzów i ich nieprzerwaną fascynacją strukturą marmuru. To co początkowo może wydawać się łatwe do identyfikacji, w ostateczności może okazać się imitacją. Powracającym w moich pracach wątkiem jest ciało ludzkie i jego przekształcenia, co zaobserwować można w
Gloria
120x90x30cm, plastik termoformowany, 2018
Hermes
80x60x60cm, plastik termoformowany, żywica, 2018  Obiekt został wykonany na drodze procesu termoformowania tworzywa sztucznego. Chcąc uzyskać kontrolę nad przebiegiem procesu, a także unikatowy efekt wygięcia, rzeźba uformowana została w sposób ręczny, bez użycia charakterystycznych dla przemysłu maszyn bazujących na matrycach. Balansując na granicy kiczu związanego wykorzystaniem współcześnie rozpowszechnionego medium jakim jest plastik oraz prostoty formy, stworzyłam
Pale dogwood
25x12x15, gips, żywica, metal, 2019 (sprzedana)
Plastikowa apoteoza
6×2,4×2 m, kontener spedycyjny, plastik termoformowany, światło LED, 2019 Instalacja Plastikowa Apoteoza to produkt mojego widzenia, umożliwiający obserwację każdej właściwości sceny wizualnej: kształtu, barwy, przestrzennej organizacji i dynamiki. Głównym założeniem projektu jest podjęcie dialogu z przestrzenią, ale również sprawdzenie jednostkowej predyspozycji do adaptacji i skłonności komunikacyjnych, opartych na ustosunkowaniu się do realnych obiektów. Przestrzeń ma „atakować” wizualnie widza
Pure form
90x70x60 cm, plastik termoformowany, żywica, 2018
r / v
57x32x35, gips, beton, 2017 Dostępna na sprzedaż: https://www.galeriatlen.pl/zuzanna-grochowska?lightbox=dataItem-kue36zyo1
May You Live in Better Times
Sytuacja globalnej pandemii, izolacji i wiążący się z dystans społeczny skłonił mnie do podjęcia próby zwizualizowania tej rzeczywistości oraz swoich emocji i myśli z nią związanych. Projekt stypendialny sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „May You Live In Better Times — Obyś żył w lepszych czasach” jest odwołaniem do tematu zeszłorocznego Biennale Weneckiego: „May
Making spatial stories
około. 2,5×1,2×1,5 m, metalowa siatka, taśma, plastik Summer Academy w Salzburgu, kuratorka Rosella Biscotti, 2021
Efekty uboczne
45x35x25 cm, gips, żywica, drewno, 2021 Widok wystawy Efekty uboczne, Scena otwarta UAP im. Magdaleny Abakanowicz, 2021