Utracona kokaina

 160x120cm, technika mieszana: olej i emalia ftalowa na płótnie, 2020 (sprzedany)