Hermes

plastik termoformowany, żywica, 80x60x60cm, 2018 

Obiekt został wykonany na drodze procesu termoformowania tworzywa sztucznego. Chcąc uzyskać kontrolę nad przebiegiem procesu, a także unikatowy efekt wygięcia, rzeźba uformowana została w sposób ręczny, bez użycia charakterystycznych dla przemysłu maszyn bazujących na matrycach. Balansując na granicy kiczu związanego wykorzystaniem współcześnie rozpowszechnionego medium jakim jest plastik oraz prostoty formy, stworzyłam prace zatytułowaną Hermes, której wygląd i dynamika przestrzenna ma być odniesieniem do powietrza jako siły wykorzystywanej w procesie stworzenia rzeźby

17 edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, 2018