Ingeniī

plastik termoformowany, żywica, dolomit, 220x100x80 cm, 2022 (sprzedana)

Rzeźba jest alegorią piękna i pomysłowości, ukrytą pod kształtem rośliny o nazwie mirt. W mitologii, mirt był jednym z atrybutów bogini Afrodyty. Słowo ingenium po łacinie oznacza talent, zdolność, charakter, bądź naturę rzeczy. Odmiana ingeniī została użyta celowo, aby zwrócić uwagę na funkcję przypadku, określającego do kogo coś należy. Obiekt ma przypominać o intelekcie i potencjale właściwym dla każdego z nas. Został wykonany z plastiku poddanego procesowi termoformowania ręcznego, pozwalającego na uzyskania unikatowego kształtu. Użyty materiał, mimo swej pospolitej natury, umożliwia sięgnięcie po zdobycze iluzji optycznych oraz sprawia, iż obiekt płynnie koresponduje z wnętrzem.