Maski

technika własna, 54x25x15 cm, 2023

Wystawa: 

  • Fizyka świata miękkiego, Sara Ilia i Zuzanna Grochowska, galeria Sotto 63, Warszawa 2023

Maski bywają wyobrażeniem, kwintesencją ludzkich emocji zatrzymanych w jednym momencie. Są zmiennokształtne, a ich ostateczny wymiar i wygląd zależą od właściciela, gdyż opowiadają historię o nas samych. Ich celem jest zapewnienie tymczasowego schronienia. Mogą przyczynić się do zarówno do transformacji, jak i alienacji. Stanowią obiekty na pograniczu dwóch światów: wewnętrznego jednostki i otaczającego świata, przez co posiadają przywilej patrzenia zarówno na zewnątrz, jak i do środka. W myśl tego zdania powstały tytułowe „Maski” — figura o abstrakcyjnym kształcie, której elementy zamknięte są w lustrzanym odbiciu. Układ rzeźby pozostawia widzowi możliwość zajrzenia jedynie do środka, bez możliwości wcielenia się w dowolną rolę czy unieruchomienia świata w danej ekspresji. Działają poprzez pochłanianie i odbijanie światła, naśladując zmieniającą się naturę człowieka.